Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì

Huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
chjenbinh@gmail.com